۱۶ آذر روز دانشجو

طبق فرموده ی امام خامنه ای ؛ ” برای نسل جوان _ به خصوص نسل جوان دانشجو _ بی تفاوتی و خونسردی جایز نیست . آن جوانی که به سرنوشت کشور نیندیشد و حوادث و خصومت هایی را که نسبت به کشورش در دنیا سازماندهی میشود نبیند و نسبت به آن ها نجوشد و نخروشد ، آن جوان لایق آن نیست که نام جوان شهروند یک ملت انقلابی را روی خودش بگذارد “
۱۶آذرنیز تبلوری از این جوش و خروش خودباوری و استکبار ستیزی دانشجویان است و نقطه عطفیست که در سال ۱۳۳۲به مخالفت با سیاستهای رژیم منهوس پهلوی به پا خواسته و ضمن مخالفت با سفر نیکسون به کشور با اهدا خون ۳شهید آغازگر انقلابی عظیم در اقیانوس عظیم استکبار ستیزی جوانان این مرز و بوم گردیده است .
امروز نیز استکبارستیزی و روحیه ی انقلابی گری ما ادامه دارد ، با توجه به تصویب دوباره ی تحریم های ده ساله ی آمریکا علیه ایران ، ما دانشجویان انقلابی اعلام میداریم که پیرو بیانات امام خامنه ای بوده و هر چقدر که صدای استکبار ستیزی و مطالبه گری مان را کتمان کنند و مهر بطلان بر آن بکشند مصمم تر از پیش جهت مطالبه حقوق ملت ایران به پا خواسته و به دولتمردان این نکته را متذکر می شویم که رهبر عزیزمان بار ها از دهه هفتاد تا به امروز این مطلب را بیان کردند که مذاکره با آمریکا فایده و معنی ندارد و اگر هم ممانعتی حاصل نشده جهت عدم عدول از خط قرمزها بوده نه اینکه با ماهیت عمل موافقت داشته اند.
مسئولین دولت باید بدانند مذاکره با آمریکا مثال فریب دادن کودکیست که میخواهند با وعده های دروغین او را از خواسته و هدفش منصرف کنند.امروز نیز ما از نسل همان دانشجویان هستیم و خواستار مطالبه حقوق از دست رفته ملت می باشیم .اگر دانشجویان در آن زمان با خون خود ثابت کردند که میتوان مقابل استکبار ایستاد ، ما نیز ادامه دهنده راه آنان هستیم.