سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی

یازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی
۸ الی ۹ شهریور ۱۳۹۶
دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین
اطلاعیه شماره ۱
به اطلاع کلیه دانشگاهیان، پژوهشگران و علاقمندان به احتمال و فرآیندهای تصادفی می رساند که یازدهمین سمینار دوسالانه احتمال و فرایندهای تصادفی با همکاری انجمن آمار در شهریور ماه سال ۱۳۹۶ در دانشگاه بین المللی امام خمینی برگزار خواهد شد.
آشنایی پژوهشگران با پیشرفت های جدید در زمینه احتمال و فرآیندهای تصادفی و کاربردهای آن و ایجاد ارتباط بین پژوهشگران، از جمله اهداف این سمینار است.
محورهای موضوعی سمینار بر اساس کد موضوع بندی ریاضی ۲۰۱۰ (MSC2010) شامل موضوعات
.۱ فرآیندها و آنالیز تصادفی
.۲ قضایای حدی و احتمال ترکیباتی
.۳ استنباط آماری در فرآیندهای تصادفی
و زیر شاخه های مربوطه است. بدینوسیله از دانشگاهیان، پژوهشگران و علاقمندان به احتمال و فرآیندهای تصادفی دعوت می شود تا با شرکت در این سمینار و ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی خود، زمینه پیشرفت این شاخه مهم از علوم را فراهم آورند.
اطلاعات کامل تر در اطلاعیه های بعدی به آگاهی علاقمندان خواهد رسید.
قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی، دانشکده علوم پایه، گروه آمار، دبیرخانه یازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی
کد پستی : ۹۶۸۱۸_۳۴۱۴۸         تلفن: ۳۳۹۰۱۳۷(۰۲۸)       نمابر:۳۳۷۸۰۰۴۰(۰۲۸)
صفحه خانه سمینار: https://spsp11.conf.ikiu.ac.ir
رایانامه: spsp11@conf.ikiu.ac.ir
لینک دانلود: اطلاعیه شماره ۱، یازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی