raminzad ۱۴۰۰ مرداد ۱۳ ویدیوها , ویدیوهای دیتا ساینس

علوم داده (قسمت دوم)

Blog image

دوره آموزشی دیتا ساینس یا علوم داده‌ها

علم داده‌ها از ترکیبی از علم آمار، کدنویسی و دامین حوزه تخصصی ما نیز است.

ترکیب هر کدام از این دو علم هم حوزه جدیدی را به ما نشان می‌دهد.

به عنوان مثال ترکیب بین آمار و کدنویسی،  Machine Learning به ما آموزش می‌دهد.

ادامه مطلب را می‌توانید در ویدیو مشاهده نمایید.