وبلاگ من - دکتر رامین خاورزاده متخصص هوشمند سازی سازمان

روش کمترین مربعات (۲)

برآوردگر کمترین میانه مربعات (LMS) برآوردگر LMS نیز توسط روسییو (۱۹۸۴) ارائه شده است. ایدۀ این رگرسیون کاملاً شبیه LTS است و در آن میانۀ مربعات مانده ها مینیمم می شود. یا به عبارتی h تا از مربعات مانده های مرتب شده مینیمم می شود.

ادامه مقاله

تکنیک دلفی

تکنیک دلفی برای «شناسایی» و «غربال» مهمترین شاخص‌های تصمیم‌گیری قابل استفاده است. بنابراین با وجود اینکه تکنیک دلفی یک روش تصمیم‌گیری چندمعیاره نیست اما در بسیاری موارد قبل از بکارگیری تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره از این تکنیک برای غربال شاخص‌ها یا رسیدن به یک توافق در

ادامه مقاله

تحلیل خوشه ای (خوشه بندی) (Cluster Analysis)

تحلیل خوشه ای (خوشه بندی) (Cluster Analysis) تجزیه و تحلیل خوشه ای، یک روش آماری برای گروه بندی داده ها یا مشاهدات، با توجه به شباهت یا درجه نزدیکی آنها است. از طریق تجزیه و تحلیل خوشه ای داده ها یا مشاهدات به دسته های

ادامه مقاله

چه چیزی مانع از وفاداری مشتری شما می‌شود؟

چه چیزی مانع از وفاداری مشتری شما می‌شود؟ اغلب مدیران کسب‌وکارها به‌خوبی می‌دانند که ۸۰% از سود آن‌ها از ۲۰% مشتریان آن‌ها حاصل می‌شود، یعنی به عبارتی ارزش اصل پارتو را در فرایند بازاریابی و فروش خودشان به‌خوبی می‌دانند. آن‌ها به‌خوبی می‌دانند که با تضمین

ادامه مقاله

رگرسیون پارامتری و ناپارامتری

تحلیل رگرسیون فن و تکنیکی آماری برای بررسی و به مدل در آوردن ارتباط بین متغیرهاست . کاربردهای رگرسیون متعدد است . و تقریباً در هر زمینه ای از جمله مهندسی ، فیزیک ، اقتصاد ، مدیریت ، علوم زیستی و بیولوژی و علوم اجتماعی صورت

ادامه مقاله

وبلاگ من