وبلاگ من - دکتر رامین خاورزاده متخصص هوشمند سازی سازمان

معرفی رگرسیون ناپارامتری

معرفی رگرسیون ناپارامتری هدف از رگرسیون ناپارامتری ، برآورد تابع رگرسیون به صورت مستقیم است. رگرسیون ناپارامتری اثر یک یا چند متغیر مستقل را روی یک متغیر وابسته بررسی می کند، بدون اینکه از قبل تابع ویژه ای را برای ارتباط بین متغیر مستقل و

ادامه مقاله

آزمون فصلی بودن ادواردز

آزمون فصلی بودن ادواردز . آزمون ادواردز برای فصلی بودن (۱۹۶۱) فنی استاندارد در همه گیرشناسی شده است. این آزمون در مورد داده هایی به کار می‌رود که در رسته هایی که تربیت چرخشی طبیعی دارند، مثلا ماههای سال یا فصلها قرار می گیرند. فرض

ادامه مقاله

مدل های شکنندگی در تحلیل بقا

مدل های شکنندگی مدل های معمول و اصلی تحلیل بقا براساس فرض همگن بودن جامعه مورد بررسی استوار هستند، به عبارت دیگر فرض استقلال و هم توزیع بودن زمان بقای افراد جامعه براساس متغیرهای مورد پژوهش مدنظر است. حال آنکه در بسیاری از مطالعات بیولوژیکی،

ادامه مقاله

بنچ مارکینگ

تعریف بنچ مارک فرآیند مستمر مقایسه کالاها، خدمات و فرآیندهای یک شرکت با رقبا و یا شرکت های رهبر در سایر صنایع برای دست یافتن به روش هایی جهت بهبود کیفیت و عملکرد. زمینه های اصلی بنچ مارک یک گروه از محصولات تمرکز بر روی

ادامه مقاله

تحلیل داده های کیفی

تحلیل داده های کیفی روشهای مختلفی برای تحلیل و طبقه‌بندی داده‌های جمع‌آوری شده در تحقیق کیفی وجود دارد که بسته به نوع تحقیق و موردکاوی از هر کدام‌ استفاده می‌شود. واژه “Analysis” در لغت به‌معنای “تحلیل” است. در فرآیند تحقیق، پس از گردآوری داده‌ها، گام

ادامه مقاله

چگونه در R آنالیز واریانس (آنووا) یک‌طرفه انجام دهیم

چگونه در R آنالیز واریانس (آنووا) یک‌طرفه انجام دهیم چند ماهی از پست قبلی این وبلاگ می‌گذرد و این به دلیل مشغله‌های شخصی من بوده، و این وضع حداقل تا اردیبهشت ادامه خواهد داشت. بنده به دلیل این که درگیر کنکور هستم نمی‌توانم با خیال راحت در

ادامه مقاله

وبلاگ من