وبلاگ من - دکتر رامین خاورزاده متخصص هوشمند سازی سازمان

روش سیمپلکس

سیمپلکس تحقیق در عملیات ۱ حل مسائل برنامه ریزی خطی به روش سیمپلکس خصوصیات: ۱-    سیمپلکس در مسائل  maxقابل حل میباشد ۲-    مسائل سیمپلکس فقط معادلات را حل میکند ۳-    نقطه شروع سیمپلکس مبدا مختصات است ۴-    متغیر های اساسی در هر جدول میبایست یکه

ادامه مقاله

روش جک نایف و بوت استرپ

در تحلیل داده های پیچیده، معمولا الگوهای نمونه گیری ساختاری غیر i.i.d را برای داده ها در نظر می گیرند. لذا تکنیک های موجودی که برآورد نقطه ای و یا فواصل اطمینان وجود دارند معمولا برای این نوع از داده ها قابل اجرا نمی باشد.

ادامه مقاله

رگرسیون منطقی

رگرسیون منطقی یک روش رگرسیونی تعمیم یافته و جدید است که در آن متغیرهای پیشگو به صورت ترکیب های بولی از متغیرهای دو حالتی ساخته می شود. در رگرسیون منطقی ، به دنبال یک متغیر دو حالتی هستیم که حاصل یک ترکیب منطقی بولی مطلوب

ادامه مقاله

تجزیه و تحلیل SWOT

روش تجزیه و تحلیل swot ابزار بسیار کاربردی برای درک و تصمیم گیری برای سازمان ها و تجارت هایی در هر شرایط است. SWOT از سرواژه چهار واژه قدرت‌ ها، ضعف‌ ها، موقعیت‌ ها و تهدید ها تشکیل شده است. تحلیل SWOT به ما کمک

ادامه مقاله

نحوه تشخیص سرقت علمی

ممکن است سرقت علمی ناآگاهانه صورت گیرد، یعنی عبارت کوتاهی از مقاله ای برداشته شود و چنانچه تعداد این عبارات(زنجیرۀ بیش از ۳ واژه مشابه) از مثلا ۳۰ درصد بیشتر شود، مقاله شما در لیست سیاه سرقت ادبی قرار می گیرد. برای سنجیدن میزان سرقت

ادامه مقاله

رگرسیون استوار

رگرسیون استوار یک روش آماری را استوار در نظر می گیریم اگر به طور معقولی حتی زمانی که مفروضات الگوی آماری درست نباشند خوب عمل کند. رگرسیون استوار معمولاً به روشی گفته می شود که نه تنها وقتی جامعۀ خطاها دارای توزیع نرمالی است خوب

ادامه مقاله

وبلاگ من