raminzad ۱۴۰۰ مرداد ۱۲ ویدیوها , ویدیوهای دیتا ساینس

علوم داده (قسمت اول)

Blog image

دوره دیتا ساینس یا علوم داده

وقتی به کلید واژه دیتا ساینس فکر می‌کنیم که از ترکیب دو واژه دیتا و ساینس در این علم توجه می‌کنیم.

ممکن است کمی ما را نگران کندو شاید بترسونه.

کلیدواژه اول یعنی دیتا در نگاه اول در ذهن ما حجم زیادی از معادلات و ریاضایت و عدد را ایجاد میکند.

کلیدواژه دوم یعنی ساینس این ذهنیت را در من ایجاد کرد که در یک آزمایشگاه یک سری آزمایش‌های ترسناک در حال انجام می‌باشد.

ادامه مطلب را در ویدیو به صورت کامل توضیح داده شده است.