looper ۱۴۰۰ تیر ۰۲ ویدیوها

سیاه و سفید قسمت هفتم (تاثیر رویا در موفقیت)

Blog image

برنامه سیاه و سفید برنامه توسط دکتر محمد وطن دوست مالک کمپانی پنبه ریز و دکتر رامین خاورزاده محقق علوم داده تهیه شده در این برنامه دو نفر تلاش میکنند با توجه به تجارب زندگی شخصی و حرفه ای خود در مورد موضوع هر قسمت مباحثه کنند.