looper ۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۷ دسته بندی نشده , برندینگ

دیدگاه های مختلف از "برندینگ"

09
یک تعریف از برند
برند به تعریف شخص و دیدگاه او در این زمینه بستگی دارد.
تیلده هدینگ و کسانی که با او همکاری داشتند در کتاب “مدیریت برند”توانسته اند ۷ دیدگاه مختلف را در زمینه برند
و برندسازی مورد بحث و تحلیل قرار داده اند.
 ۱.نگاه اقتصادی به تعریف برند و شیوه برندسازی
این دیدگاه همان نگاهی است که حسابدارها و مدیران مالی نسبت به برند دارند. زیرا برند برای آنها قسمتی از
دارایی‌های نامشهود سازمان مربوطه است و در ترازنامه ظاهر می‌شود و در زمان قیمت گذاری کسب و کار، مورد
توجه و اهمیت  قرار می‌گیرد.
۲.نگاه هویتی به تعریف برند و شیوه برندسازی
در این دیدگاه برند بخشی از هویت کل سازمان را تشکیل می‌دهد. بنابراین، سازمان در تلاش است بر اساس
تعریفی که از هویت خود دارد، برندی متناسب با آن هویت را ایجاد کرده و آن را توسعه دهد.
۳.نگاه به برند و برندسازی از دید مصرف کننده
در این نگاه، برای تعریف برند باید به این مسئله توجه شود که مصرف کننده، با دیدن و شنیدن نشانه‌های مرتبط با
برند، چه چیزهایی برایش تداعی می‌شود.
۴.نگاه به برند و برندسازی از دید شخصیت شناسی
اگر فرض کنیم یک برند مانند یک انسان است و تمام ویژگی‌های یک انسان را دارد، فکر می کنید چه شخصیت
انسانی را می‌توان به آن برند نسبت داد؟
یا بهتر است به شکل دیگری بگوییم: اگر مردم، به برند ما به عنوان یک انسان نگاه کنند، مناسب است که آن را در
قالب چه شخصیتی ببینند و بشناسند؟
شخصیت‌های انسانی،درونگرا و برونگرا هستند. خلاق و ریسک پذیر هستند. محافظه کار و اهل تقلید هم هستند.
شاد و زنده هستند. رسمی و مرده هم هستند. تا حدودی  رام نشدنی هستند. تابع و آرام هم هستند.
پس هر صفتی را که به انسانی نسبت می‌دهیم می‌توانیم در مورد یک برند هم به کار ببریم.
۵.نگاه به برند از دیدگاه رابطه شناسی و مدیریت رابطه
این نوع نگرش هم، شکل رایج دیگری از نگاه به برند و برندسازی است.
همه‌ی آن بحث‌هایی که در حوزه‌ی رابطه انسانها با یکدیگر می‌شنویم و می‌خوانیم را می‌توان در مورد رابطه
مشتری با یک برند هم مطرح کرد. ما انسانها به برخی روابط به شکل تفننی نگاه می‌کنیم.
به برخی دیگر به شکل دائمی.
همه‌ی این جنس رابطه‌ها در ارتباط انسانها با برندها هم دیده می‌شود.
 ۶.نگاه به برند و برندسازی به عنوان تکیه گاهی برای تعاملات و ایجاد جایگاه اجتماعی
این هم شکل دیگری از نگاه به برند است.
گاه یک مدیر موفق، احساس می‌کند که باید خودکارش حتماً دارای برند خاصی باشد.
بسیاری از برندهای لوکس دنیا عملاً به بخشی از فرهنگ مصرف مدیران تبدیل شده‌اند.
طبیعی است که این شکل از برندسازی هم مانند همه‌ی اشکال دیگر، در نهایت می‌تواند منافع اقتصادی بلندمدت
برای مالکان برند به همراه داشته باشد.
اما طبیعتاً برندهایی می‌توانند از این منافع استفاده کنند که به برند خود، نه فقط به عنوان ابزاری برای فروش بیشتر،‌
بلکه به عنوان ابزاری برای ایجاد هویت جمعی قدرتمند‌تر، استفاده کنند.
۷.نگاه فرهنگی به برند و برندسازی
این دیدگاه شیوه‌ای است که معمولاً در سطح کلان مطرح شه  و  به نوعی دغدغه‌ی دولتمردان است.
وقتی از شکل کلان به بحث فرهنگ نگاه می‌کنیم،‌ برند و برندسازی فراتر از معادلات ساده و اولیه کسب و کار است
و کمک می‌کند که برخی صفات و ویژگی‌ها، در سطح کلان به یک فرهنگ نسبت داده شود.