درباره من - دکتر رامین خاورزاده متخصص هوشمند سازی سازمان

خلاصه ای از فعالیت های من


تجربه و سوابق شغلی من

 • ۲۰۱۳ - ۲۰۱۴
  MICHELIN Guide ا data analyst

  Discovering patterns and trends through spatial mapping of data. Designing digital maps with geostatistics

 • ۲۰۱۴ - ۲۰۱۴
  mercadona supermarket ا marketing research

  collecting and assimilating data and interpreting it in order to identify changes and forecast trends

 • ۱۳۹۶ - در حال حاضر
  SData مدیر عامل و موسس

  اس دیتا استارتاپی هست که به تمام علاقمندان و فعالان در حوزه داده کمک خواهد کرد که شبکه سازی کنند

 • ۱۳۹۶ - در حال حاضر
  گروه صنعتی وطن‌زرین (پنبه ریز) مدیر واحد خدمات مشتریان

  در بازه های زمانی متفاوت به عنوان مشاور تحقیقات بازار و مدیر تحقیق و توسعه 

 • ۱۳۹۵ - ۱۴۰۰
   شرکت ایساکو مشاور واحد آموزش برندینگ و توسعه بازار

   در پروژه‌های اندازه‌گیری ارزش برند، بررسی سهم بازار، طراحی کمپین‌های تبلیغاتی و …..

 • ۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
  بانک آینده مشاور تحلیل داده

   در مدل‌سازی مدل اعتبارسنجی مشتریان و راه اندازی سامانه اعتبارسنجی و اندازه گیری ارزش برند

 • ۱۳۹۳ - ۱۳۹۸
   گروه صنعتی ایران خودرو مشاور بخش افکار سنجی

  در پروژه‌های اندازه‌گیری ارزش برند، طبقه‌بندی مشتریان، تحلیل داده های افکارسنجی و شبکه‌های اجتماعی، ارزیابی اثر بخشی تبلیغات و ….

 • ۱۳۹۶ - ۱۴۰۰
  گروه صنعتی مجید مشاور مدیر عامل در حوزه مارکتینگ و هوشمند سازی سازمان

فعالیت های علمی من

Khavarzadeh, R. Mohammadzadeh, M. (2017). A simple two-step method for spatio-temporal design-based balanced sampling. Transportation Research Board 96th Annual Meeting. 2017

Khavarzadeh, R. Kalantari, N. Alirezaei, N. (2015). A Predictive SARIMA Model for PM10 and PM2.5 levels in Mashhad based on traffic flow and metrological data. The 14th International conference on Traffic and Transportation Engrineering

Kalantari, N. and Khavarzadeh, R. “Trip Purpose Estimation by Canonical Discriminant Analysis.” Transportation Research Board 94th Annual Meeting. No. 15-4884. 2015.

Khavarzadeh, R. Kalantari, N. Pournaghi, M. Alirezaei, N. (2015). A Latent analysis on The Effect of Social Networks on Major Shopping Center Choice. The 14th International conference on Traffic and Transportation Engrineering.

Khavarzade, R. (2014). Investigation of Pedestrian’s Gap Acceptance behavior at Crosswalk. The 13th International conference on Traffic and Transportation Engrineering.

۷-Kalantari,N. Ssadjedi, SJ. Khavarzadeh, R. (2014). Willingness to Pay Method to Estimate the Effect of Accessibility on Property Price. Transportation Research Board 93rd annual meeting.