looper ۱۳۹۵ خرداد ۳۱ دسته بندی نشده , علوم داده ها

تحلیل کاهش قیمت نفت با استفاده از بیگ دیتا

sdata.ir

تحلیل سقوط قیمت نفت با استفاده از بیگ دیتا
سقوط قیمت نفت یکی از موضوعات برجسته در جهان است. ما صد ها هزار مقاله جدید را ۶ ماه قبل و بعد از افزایش قیمت نفت و گاز مورد ارزیابی قرار دادیم.

sdata.ir

این نمودار شبکه ای گفت و گو جوامع در مورد مسائل نفت و گاز را نشان می دهد شناسایی افراد تاثیر گذار کلیدی و همچنین ارتباطات میان کشورها در مورد نفت و گاز را نشان داده ایم
در این پست ما فقط گراف افراد را مورد بررسی قرار داده ایم

sdata.ir

قبل از سقوط قیمت نفت: خوشه آبی در مرکز، شامل باراک اوباما است که به دیگر کشورها به ترتیب غرب، کشورهای عربی و آفریقایی متصل شده است این نمودار نقش برتر آمریکا در حوزه ی نفت و گاز را نشان می دهد که به عنوان یک هاب مرکزی بین افراد ارتباط برقرار کرده است.
به دنبال اوباما به نظر می رسد پوتین دوم شخصیت تاثیر گذار و بعد از آن به ترتیب جان کری و آنگلا مرکل است
پس از سقوط قیمت نفت: در نمودار شماره ۲ پس از کاهش نفت شما شخصیت های تاثیر گذار را مشاهده می کنید که در اینجا اوباما باز هم پرنفوذ تر از بقیه ظاهر شده است و هنوز هم پویتن نقش موثری را دارد.

نخست وزیر دولت عراق برای ۴ سال به عنوان قطب نفت در غرب آسیا قرار دارد، همان طور که در شکل نمایش داده شده است نام او در میان افراد تاثیر گذار در حوزه نفت دیده می شود. این نمودار به سادگی نقش عمده نخست وزیر دولت عراق را در تنظیم قیمت نفت نمایان می کند.

مرگ ملک عبدالله در عربستان سعودی نیز می تواند دلیلی برای معرفی پادشاه جدید بعد از کاهش قیمت نفت باشد.

ما از ابزارهای مختلف داده کاوی برای این پروژه مانند R و ابزارها ویژوال استفاده کرده ایم و همچنین از داده های GDELT  که در سطح جهان به طور گسترده بخش شده است را رصد کردیم، اخبارهای چاپ شده و خبرهای سطح وب را در هر گوشه از جهان که بیش از ۱۰۰ زبان می باشد را جمع آوری کردیم.
در شکل ۱به تصویر کشاندن شبکه افراد در پوشش خبری نفت و گاز ۶ ماه قبل از کاهش قیمت نفت است  (نوامبر ۲۰۱۳ تا ژوئن ۲۰۱۴). در این آنالیز تمام ۹۱ نام از اخبار آنلاین استخراج شده است. این شبکه از ۹۱ نام و ۱۸۴ یال ساخته شده است.
در شکل ۲ به تصویر کشاندن شبکه افراد در پوشش خبری نفت و گاز ۶ پس از سقوط قیمت نفت است  (ژوئن ۲۰۱۴ تا فوریه ۲۰۱۵). در این آنالیز تمام ۱۴۳ نام از اخبار آنلاین استخراج شده است. این شبکه از ۱۴۳نام و ۲۳۸ یال ساخته شده است.